Een veilige werkomgeving is vanaf het begin één van de belangrijkste aspecten van tankterminalorganisaties. Door de introductie van automatisering konden tankterminals hun (primaire) processen verbeteren, waardoor ze efficiënter en veiliger werden. Echter verhoogd dit het risico op cyberincidenten die van invloed kunnen zijn op HSE. Daarom wordt het aanbevolen om cybersecurity goed te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering van een tankterminal. Alleen als dit het geval is, kan ervoor gezorgd worden dat cyberrisico’s op de juiste manier worden beheerd.

Beheer van cybersecurity

Voor het beheren van cybersecurity worden vaak (van industrie afgeleide) cybersecuritynormen als basis gebruikt. De IT-omgeving kan bijvoorbeeld een raamwerk voor cybersecuritynormen zoals de ISO 27k-serie gebruiken, terwijl de OT-omgeving de cybersecuritynorm IEC 62443 voor Industrial Automation and Control Systems kan gebruiken.

Tank terminals

De IEC 62443-norm biedt specifiek richtlijnen, gebaseerd op best-practices uit de industrie, om cybersecurity binnen een OT-omgeving te beheren met behulp van een Cyber Security Management System (CSMS). Deze cybersecuritynormen houden rekening met beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op de drie gebieden van cybersecurity: mens, organisatie en techniek.

Een CSMS, zoals gespecificeerd in de IEC 62443, moet worden afgestemd op de visie en doelstellingen van de organisatie. Hudson Cybertec heeft uitgebreide ervaring in het ondersteunen van bedrijven bij de ontwikkeling en implementatie van een CSMS dat is toegesneden op de specifieke cybersecurity vereisten van elke organisatie.

Ken uw netwerk

Beslissingen over het implementeren van cybersecurity binnen tankterminals kunnen alleen worden genomen wanneer het bedrijf weet wat de huidige status van cybersecurity is.

Daarom voert Hudson Cybertec vaak als eerste stap een nulmeting uit in de vorm van een cybersecurity assessment als startpunt om het cybersecurity niveau bij tankterminals te verhogen. Dit stelt het bedrijf in staat te definiëren welke aspecten van cybersecurity de hoogste prioriteit hebben. Ook helpt Hudson Cybertec zogenaamde ‘quick wins’ te identificeren die gemakkelijk en zonder al te veel inspanning kunnen worden toegepast om het cybersecurity niveau te verhogen.

Lees hier het volledige artikel (Engels).

HUDSON CYBERTEC