Hudson Cybertec uit Den Haag gaat als een van de eerste beveiligingsspecialisten in operationele technologie (OT) een voorziening inrichten voor het 24 x 7 monitoren van industriële systemen en netwerken van bedrijven vanuit een centraal punt. In de IT-wereld zijn deze zogeheten Security Operating Centers (SOC’s) al veel langer in gebruik. Hoewel onder invloed van de digitale transformatie de IT- en OT-omgevingen naar elkaar toe groeien, vraagt het beveiligen tegen cyberrisico’s in het industriële segment om andere functionaliteit. Een in IT-beveiliging gespecialiseerd bedrijf kan de OT er niet even bijdoen. Daarvoor is de denk- en handelswijze van de in beide omgevingen werkzame mensen te verschillend.

Het vinden van de balans tussen mens, organisatie en techniek vormt de rode draad in de ondernemingsmissie van Marcel Jutte, een veteraan met meer dan 30 jaar werkervaring in de OT binnen de industriële wereld en aanverwante sectoren. Met zijn kennis en ervaring maakt hij deel uit van talloze werkgroepen, adviescommissies en andere overlegorganen waarin de participanten zich buigen over de normen en richtlijnen rondom het thema cybersecurity. Vanuit zijn bedrijf Hudson Cybertec adviseert, inspecteert en implementeert Jutte samen met een vijftiental medewerkers cyberbeveiligingsoplossingen bij een brede groep klanten in binnen- en buitenland. Volgens Jutte is het succes van de onderneming voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het onafhankelijk opereren van de toeleveranciers van beveiligingstechnologie.

“OT’ers zijn vaak pure techneuten die denken en handelen vanuit de continuïteit van de operationele processen.”

Mindset compleet anders

Volgens Jutte staat cybersecurity in relatie met operations bij veel bedrijven nog niet hoog genoeg op de agenda. Zo ontbreekt het vaak nog aan een cybersecuritybeleid op het gebied van de OT. Volgens hem is er meestal wel sprake van beleid voor de kantoorautomatisering en de overige IT-onderdelen van een onderneming. “Vanuit de historie draagt veelal de financiële man in het directieteam de verantwoordelijkheid voor de IT-gerelateerde zaken. De OT kent vaak geen aparte vertegenwoordiger op directieniveau.”

Om een goed beeld te krijgen van hoe de cybersecurity is geregeld, begint Hudson Cybertec in de regel met een ‘nulmeting’. Het draait allemaal om de balans tussen mens, organisatie en techniek. Is er een beleidsplan en hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld? Zijn er gescheiden netwerken voor IT en voor OT? Veelal zijn er wel maatregelen genomen, waardoor men niet zomaar ongeautoriseerd vanuit de kantooromgeving op het netwerk van de industriële automatisering kan komen.

OT-SOC

Met de specifieke OT-SOC wil Marcel Jutte ook deze tussen wal en schip geraakte beveiligingsoplossingen kunnen monitoren. Hij verwacht nog dit jaar de eerste grotere partijen te kunnen aansluiten op de centrale bewakingsvoorziening. Die past geheel in de huidige trend in het securitywezen van permanente controle op het ongewenst binnendringen van netwerken, inclusief de pogingen daartoe – intrusion detection – en het uitvoeren van penetratietesten of het als ’mystery guest’ de werkvloer opgaan. In de SOC combineert Hudson Cybertec de kennis van de vele, uiteenlopende protocollen in de OT-sector met de totaal verschillende werkomgevingen van de klantenkring, die kan variëren van olieboorinstallaties, infra en chemische productieplants tot aan installaties voor waterbeheer en waterzuivering.

Normontwikkeling

In bijna alle sectoren waarin het bedrijf actief is, gelden aparte normen voor beveiliging. De cybersecuritynorm IEC 62443 voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) is echter leidend. Het bedrijf beschikt ook over een eigen ’Academy’ en verzorgt in nauwe samenwerking met NEN IEC 62443 trainingen.

“Wij zijn al langer betroken bij de normontwikkeling”, vervolgt Marcel Jutte. “Wij weten hoe die norm is opgebouwd uit diverse onderdelen en ook hoe je die modulen voor de verschillende bedrijfsomgevingen moet gebruiken. Wij leveren een handvat bij het toepassen van de norm voor het inrichten van cybersecurity in je eigen organisatie volgens de richtlijnen van de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiediensten, afgekort Wbni. Bedrijven die onder deze wet vallen, zijn verplicht aan de toezichthouder aan te tonen dat ze adequate maatregelen hebben genomen om cyberincidenten zoveel mogelijk te voorkomen.”

Bron: ‘Automatie PMA (editie 05), juni 2019’ door ‘Fred Franssen’

Lees hier het volledige artikel, bovenstaand bericht is slechts een samenvatting.

HUDSON CYBERTEC