Security Awareness Programma’s

Organisaties dienen processen en gebruikte technologie zo in te richten dat ze beschermd worden tegen cyberdreigingen. Het is hierbij van belang de rol van de medewerkers hierin te duiden. Een security awareness programma maakt medewerkers bewust en houdt ze scherp. Hierdoor worden de cybersecurity risico’s van uw medewerkers verminderd.

Wat houdt een security awareness programma in?

Een security awareness programma is een geheel van activiteiten voor de bewustwording en het scherp houden van alle medewerkers op het gebied van cybersecurity. Gedurende awareness sessies leren de medewerkers wat de cybersecurity risico’s zijn, hoe zij kunnen omgaan met deze risico’s om ze te verminderen en wat zij kunnen doen om de organisatie te helpen.

De awareness programma’s bestaan uit verschillende onderdelen waarbij aandacht is voor de cybersecuritypijlers: mens, organisatie en techniek. Zo zijn er trainingsmodules voor verschillende beroepsgroepen en functieniveaus binnen de organisatie.

Voor wie is het security awareness programma?

Het security awareness programma is bedoeld voor alle medewerkers binnen de organisatie. Door de modulaire opzet is het programma inzetbaar binnen de hele organisatie. Naast algemene modules zijn er modules die speciaal aansluiten bij de verschillende doelgroepen, waaronder C-level en senior management, medewerkers die werkzaam zijn in IACS-omgevingen, zoals operators, medewerkers technische dienst en storingsdienst, onderhoudsmonteurs, engineers en technisch projectleiders. Hierdoor kunnen al uw medewerkers, inclusief uw kantoororganisatie, profiteren van onze security awareness programma’s.

Programma's op maat

Hudson Cybertec biedt een awareness programma op maat voor uw organisatie. In overleg met u wordt het awareness programma samengesteld. Hierdoor sluit het security awareness programma volledig aan op de behoefte van uw organisatie. U wordt volledig ontzorgd op het gebied van Security Awareness. Het enige dat u hoeft te doen is de vruchten te plukken van een verhoogd beveiligingsbewustzijn bij uw medewerkers.

Introductie IACS

De complexiteit van Industrial Automation and Control Systems (IACS) neemt steeds verder toe. Dit brengt nieuwe cybersecurityuitdagingen met zich mee. Het is daarom essentieel dat uw organisatie zich informeert over de cyberrisico’s die zich kunnen voordoen binnen de IACS-omgeving en weet hoe u zich tegen cybersecurity incidenten kunt beschermen.

De IEC 62443 norm is de wereldwijde norm voor de beveiliging van Industrial Automation and Control Systems (IACS). Deze norm geeft u handvatten voor het verbeteren van de digitale beveiliging van de technische of proces automatisering binnen uw organisatie. Tijdens deze workshop krijgt u een introductie tot de IEC 62443 norm en raakt u bekend met de basis voor het toepassen van deze norm binnen uw organisatie.

IEC 62443 Specialist Workshops

Om na de IEC 62443 training het kennis- en competentieniveau van uw medewerkers verder te verhogen, zijn er Specialist Workshops. Tijdens deze workshops werken we op deelgebieden aan een verdere verdieping van uw kennis. Hierbij staat het toepassen van Best Practices binnen uw organisatie voorop, gebruik makend van de IEC 62443 norm. Door te kiezen voor de workshops die voor uw organisatie het meest relevant zijn, brengt u uw organisatie naar een hoger niveau van security en bent u in staat security- en cyberrisico’s te managen binnen uw organisatie.

U heeft keus uit de volgende Specialist Workshops:

  • Incident Management & IEC 62443
  • Situational Awareness & IEC 62443
  • Firewall Management & IEC 62443
  • Vendor Requirements & IEC 62443
  • Customer Satisfaction & IEC 62443
  • Product Development & IEC 62443

IACS Forensics

Tijdens de training IACS Forensics krijgt u inzicht in hoe digitale forensische vaardigheden worden gebruikt om incidenten binnen het domein van Industrial Automation and Control Systems (IACS) te onderzoeken. U leert om de juiste prioriteiten te stellen bij een incident en om via een methodische aanpak onderzoek te doen naar digitale sporen. Hierbij is onder meer aandacht voor de wijze waarop u een dergelijke digitaal onderzoek kan uitvoeren, zodat dit geaccepteerd bewijsmateriaal oplevert ten behoeve van strafrechtelijke vervolging.

OSINT Workshop

Onbewust laten wij veel sporen van onze aanwezigheid achter op het Internet. Dit kan gaan om zowel persoonsgebonden- als bedrijfsinformatie. Om deze informatie op een overzichtelijke manier te onderzoeken kunt u een OSINT-onderzoek uitvoeren. OSINT staat voor Open Source Intelligence en omvat de methode om informatie op een gestructureerde manier te verzamelen uit openbare bronnen..

Wilt u maximaal resultaat halen uit uw OSINT-onderzoek? Dan is de OSINT-workshop van de Hudson Cybertec Academy iets voor u. In deze interactieve workshop leren onze experts u de basisbeginselen van het opzetten en uitvoeren van een internetonderzoek, de werking van zoekmachines en helpen u bij het opstellen van zoekstrategieën. Aan de hand van praktische voorbeelden leert u om relevante informatie te verkrijgen uit open bronnen zoals sociale media, online gemeenschappen en internetarchieven.