IACS Forensic Readiness

Het is van belang dat uw organisatie, netwerk en assets ingericht zijn op het verzamelen van forensische data. Hierdoor kunt u bij een incident de noodzakelijke gegevens veiligstellen en heeft u de juiste informatie beschikbaar om snel en adequaat te kunnen handelen, bijvoorbeeld om de oorzaak van een incident te kunnen vaststellen of eventuele veroorzakers te identificeren.

Hudson Cybertec helpt uw organisatie met het preventief inrichten, onderhouden en exploiteren van de noodzakelijke infrastructuur voor o.a. incident response, monitoring en detectie, logging en het beheer en onderhoud van back-ups.

Een IACS Forensic Readiness scan uitgevoerd door Hudson Cybertec geeft u een uitgebreid overzicht van de huidige situatie en meet het niveau van Forensic Readiness binnen uw organisatie. Tijdens deze scan beoordelen onze forensische experts of u de juiste digitale informatie voor een forensisch onderzoek ter beschikking heeft in geval van een calamiteit. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar ook naar mens en organisatie.

Netwerk Monitoring

Het beheer van uw IACS-infrastructuur is van vitaal belang. Een probleem in de communicatie kan grote gevolgen hebben voor uw primaire proces. Dit beperkt zich niet alleen tot communicatieproblemen. Voor de cyberweerbaarheid van uw organisatie, is het belangrijk dat u ook weet welk verkeer regulier over uw netwerk gaat.

Als het netwerkverkeer is geïdentificeerd is het belangrijk om te kijken of dit verkeer wel is geautoriseerd om van systeem A naar systeem B te gaan. Zijn er datastromen die (onbedoeld) problemen veroorzaken voor andere belangrijkere datastromen? Is er malware aanwezig op uw netwerk? Zijn uw switches en firewalls zo geconfigureerd dat zij het primaire proces niet hinderen?

Detecteer ongeautoriseerd verkeer op uw ICS/SCADA-netwerken en neem direct de correcte actie. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De netwerk monitoring dienst van Hudson Cybertec neemt u dit werk uit handen zodat u zich kunt concentreren op uw primaire proces.

Asset Management

Kent u uw netwerk? U profiteert van een goed beheer van uw assets. Hudson Cybertec zorgt voor een compleet overzicht met de juiste informatie over de staat van uw assets. Wij helpen u om uw netwerken en installaties inzichtelijk te maken én te houden. Indien u al over een Asset Management systeem beschikt kunnen wij deze voor u controleren, actualiseren en bijhouden.

Hudson Cybertec kan ook het volledige Asset Management van u overnemen. Hierbij zien wij toe op het actueel houden van uw Asset Management systeem, de tijdige en correcte uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, het analyseren van storingen en het opstellen van de juiste procedures.

Netwerksegmentatie & Re-design

Als een calamiteit optreedt is het van belang dat de impact van ervan zoveel mogelijk beperkt blijft. Het is daarom belangrijk om netwerken te segmenteren. Technische installaties gaan veelal enkele tientallen jaren mee. Tot voor kort waren functionaliteit en veiligheid van de installatie de belangrijkste criteria. Naar cybersecurity, en daarmee segmentatie, werd niet of nauwelijks gekeken.

Hudson Cybertec stelt samen met u orde op zaken en draagt zorg voor netwerksegmentatie of een volledige re-design van de OT-netwerken. Op deze wijze wordt uw netwerkinfrastructuur weerbaarder tegen cyberincidenten.

Supervisie

Hudson Cybertec verzorgt het toezicht bij de levering of implementatie van producten en systemen. Wij houden toezicht op de geleverde onderdelen en toetsen of deze toereikend zijn om aan het vereiste niveau van cybersecurity te voldoen. Uw organisatie is door ons toezicht verzekerd van de juiste implementatie om het cybersecurityniveau van uw organisatie te garanderen of te verbeteren.