Security Scans

De complexiteit en automatiseringsgraad van technische installaties neemt steeds verder toe. Organisaties worden steeds afhankelijker van hun technische systemen. Ontwikkelingen zoals IoT en LoRa zorgen voor grotere blootstelling aan cyberdreigingen van de organisatie in deze “hyperconnected” wereld. Mensen werken steeds vaker op afstand, bij voorkeur op eigen apparatuur. Hoe houdt uw organisatie zich staande in deze steeds complexere digitale wereld; weet u precies waar uw organisatie staat op het gebied van cybersecurity?

Wat houdt een security scan in?

Een security scan kan worden gebruikt als een nulmeting en is de eerste noodzakelijke stap voor een verantwoord cybersecuritybeleid. Tijdens een security scan zal niet alleen gekeken worden naar de techniek, maar ook naar mens en organisatie.

Door het uitvoeren van een security scan wordt er inzicht gegeven in de huidige stand van zaken met betrekking tot de cybersecurity binnen uw organisatie. Het is belangrijk om een security scan regelmatig te laten uitvoeren voor het op peil houden van het cybersecurityniveau van de organisatie.

Aan de hand van de uitkomsten van een security scan kan Hudson Cybertec uw organisatie helpen om de uitkomsten te verwerken in een plan van aanpak voor het verbeteren van het securityniveau en dit te implementeren.

Richtlijnen

Voor onze security scans volgt Hudson Cybertec de internationale IEC 62443-normenreeks voor Industrial Automation & Control Systems security. Daarnaast kunnen wij de meting uitvoeren volgens:

  • Richtlijnen vanuit uw organisatie
  • Industrie specifieke richtlijnen
  • Andere methoden
Technisch en organisatorisch security scan

Hudson Cybertec voert zowel technische als organisatorische security scans uit. Op deze manier kan invulling gegeven worden aan de drie cybersecurity pijlers: mens, organisatie en techniek. Dit betekent dat er o.a. wordt gekeken naar:

  • Het cybersecuritybewustzijn van uw medewerkers
  • De organisatorische aspecten m.b.t cybersecurity zoals beleid en procedures
  • Technische aspecten zoals het ontwerp van de netwerkarchitectuur of status van netwerkapparatuur
Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe onze security scans u kunnen helpen het cybersecurityniveau van uw organisatie te verbeteren? Bel ons nu, op tel. 070 2500717 of stuur een e-mail naar info@hudsoncybertec.com.

Hudson Cybertec

info@hudsoncybertec.com
070 2500717

Volg ons op LinkedIn
Contact