Hudson Cybertec in Dutch consortium CyberSecurityKeten.NL

A group of six companies have formed the consortium CyberSecurityKeten.NL in order to work together on protecting critical infrastructure in the Netherlands from cyber attacks. The participants Legian, Intermax, Grabowsky, Restment, Keylocker and Hudson Cybertec specialize in providing IT systems and data to help protect Dutch interests, for institutions such as public authorities, utilities and transport systems.

Their joint venture is focused on providing services according to local standards and hosted in the Netherlands, using domestic suppliers to ensure full security and compliance. In addition they can help vet staff working with sensitive data and liase with government authorities to ensure support in the event of a attack.The group is open to other participants joining, assuming they are Dutch companies and can provide the government assurance that they remain in full control of projects with CyberSecurityKeten.NL.

Cybersecurity keten

dutch
Vitale infrastructuur in Nederland krijgt betere bescherming tegen cyberaanvallen

Hudson Cybertec in consortium CyberSecurityKeten.NL

Den Haag, 2 juni 2017 – Zes Nederlandse bedrijven lanceren vandaag het consortium CyberSecurityKeten.NL. Dit initiatief stelt de vitale infrastructuur in Nederland in staat zich beter tegen cyberaanvallen te beschermen. CyberSecurityKeten.NL brengt specifieke Nederlandse kennis en technologie samen, die ICT-systemen van vitale bedrijven en organisaties in Nederland, zoals havens, sluizen, ziekenhuizen en de luchtverkeersbeveiliging, bescherming bieden met oog voor de nationale belangen.

Of het gaat om buitenlandse mogendheden of criminelen die het op vitale Nederlandse systemen hebben voorzien – het is van groot belang dat de vitale infrastructuur beter is beveiligd met kennis en technologie die de nationale belangen beschermt. Met de lancering van CyberSecurityKeten.NL is hier voor het eerst een puur Nederlandse oplossing voor, waardoor de afhankelijkheid van buitenlandse technologie en kennis wordt teruggedrongen.

Achterdeurtjes dicht
De leden van het consortium zijn stuk voor stuk bedrijven die bewezen expertise hebben èn van een Nederlandse eigenaar zijn. Het gaat hierbij om Legian, Intermax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudson Cybertec. De initiatiefnemers van CyberSecurityKeten.nl zijn in staat om IT-systemen en data met oog voor Nederlandse belangen te installeren, te beheren en te beveiligen. Technische achterdeurtjes in buitenlandse software kunnen worden gedicht, data kan in Nederlandse cloudsystemen worden opgeslagen onder Nederlandse jurisdictie en versleutelingssystemen kunnen ofwel van Nederlandse technologie worden voorzien, ofwel met Nederlandse kennis extra beveiliging krijgen. Ook kan het consortium achtergrondchecks doen van personeel dat vitale systemen en data beheert. Tijdens hackaanvallen kunnen leden van het consortium overheid en organisaties bijstaan in de verdediging.

Generaal-Majoor b.d. Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst is initiatiefnemer en heeft de bedrijven bij elkaar gebracht. “Aanvallen op belangrijke computernetwerken in ons land zijn aan de orde van de dag. Dit gebeurt zelfs door bevriende overheden en hun inlichtingendiensten. Maar ook criminele hackers proberen zich continu toegang te verschaffen tot Nederlandse systemen. Het is van groot belang dat wij de computers die onze vitale infrastructuur aansturen weten te beschermen tegen deze aanvallen, en wel door bedrijven die het Nederlandse belang te allen tijde voorop kunnen stellen. Er kan namelijk pas echt sprake zijn van nationale veiligheid als de hele keten betrouwbaar is. Daarom hebben we het neusje van de zalm van puur Nederlandse ICT-bedrijven, die bereid zijn vergaande commitments af te geven, bij elkaar gebracht in dit consortium”, aldus Cobelens.

Marcel Paardekooper, CEO van Legian, namens het consortium: “We hebben in Nederland al veel gesproken over de noodzaak van een betere beveiliging van onze vitale systemen. Het is nu tijd voor de volgende fase, het is tijd om iets aan die veiligheid te dóen. Met dit consortium willen wij, samen met de overheid en vitale infrastructuurbedrijven en –organisaties, daadwerkelijk bouwen aan digitale veiligheid. Alle leden van het consortium werken al jaren voor overheden en overheidsgerelateerde bedrijven. Met CyberSecurityKeten.NL bundelen we de krachten, brengen kennis samen en kunnen de hele keten afdekken. Ons initiatief is een handreiking naar de overheid om gezamenlijk de plannen die al een tijdje op de plank liggen, om te zetten in daadwerkelijke beveiliging.”

CyberSecurityKeten.NL start als een joint venture van zes bedrijven, maar nodigt ook andere Nederlandse bedrijven uit zich aan te sluiten. Zij moeten dan aan deze voorwaarden voldoen:

  • Gegarandeerd in Nederlandse handen zijn en blijven
  • De garantie aan de overheid geven dat zij controle kan uitoefenen op de projecten die door leden van CyberSecurityKeten.nl worden uitgevoerd

Cyber Readiness Index
Volgens de kernconclusies van de Cyber Readiness Index is Nederland goed op weg om de digitale veiligheid te versterken. Maar we zijn er nog niet. De Diginotar-affaire heeft laten zien dat de Nederlandse infrastructuur kwetsbaar is. En ook de Commissie-Elias toonde aan dat er zwakheden zijn in de nationale IT-systemen die tot onveiligheid leiden. Experts pleiten voor een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om cybersecurity goed in te richten.

Hoewel de overheid hierover via verschillende gremia met het bedrijfsleven in gesprek is, voegt CyberSecurityKeten.NL nu de daad bij het woord: voor het eerst staat er een consortium klaar dat daadwerkelijk kan helpen om de beveiliging van de Nederlandse vitale infrastructuur te verbeteren en om hulp te bieden ter voorkoming van, tijdens en na aanvallen.

Diverse overheidsinstanties verwelkomen het initiatief en zien het als een belangrijke stap om de Nederlandse cyberveiligheid te versterken.

www.cybersecurityketen.nl

In the spotlight

Monitoring your OT environment is essential. You know what is happening on your network and see to what extent you are compliant with various cyber security standards and laws and regulations.

IEC 62443 Standard

The IEC 62443 standard offers your organization tools to improve the digital security and safety of your IACS environment. Implementation of the standard improves the cybersecurity level of your organization's OT / ICS / SCADA environment.

The IEC 62443 is the international cybersecurity standards framework for operational technology (OT). The framework consists of a collection of standards, technical reports and related information for securing Industrial Automation and Control Systems (IACS).

read more

Hudson Cybertec’s IEC 62443 Competence Center has extensive experience with this standard. We play an active role in the development of the standard, actively promote it internationally and have developed a training program around the IEC 62443.

read more

It is becoming increasingly important for organizations to be able to demonstrate that the digital security of the OT environment is in accordance with standards frameworks. It is therefore possible to certify (parts of) your IACS environment according to IEC 62443.

read more

If you want to know more about this standard and need training on how to apply it within your own organization or at your clients, Hudson Cybertec has a number of very interesting training courses for you.

read more

The IEC 62443 standard provides organizations with tools to improve the digital security and safety of OT / ICS / SCADA environments.

read more

How digitally safe is your organization?

Curious about the possibilities? Please contact us!

Contact us

Newsletter

Sign up for our newsletter. We will keep you posted on the latest developments in our cybersecurity services.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.