Privacy
Hudson Cybertec gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hudson Cybertec houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Persoonsgegevens
Hudson Cybertec verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (voor aanhef correspondentie)
 • E-mailadres
 • Telephone
 • IP-adres (onderdeel van cookies)
 • De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt.
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuuradressen, wanneer u diensten van ons afneemt.
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Cookies

Cookies
Hudson Cybertec gebruikt de volgende cookies:

 • Technische cookies
 • Functionele cookies
 • Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of worden gebruikt voor het optimaliseren van onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hudsoncybertec.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens
Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Hudson Cybertec niet mogelijk onze dienstverlening voor u uit te voeren.

Hudson Cybertec verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening op cybersecurityvlak
 • De inschrijving voor een training
 • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
 • Evaluatie van trainingen en dienstverlening
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • Het afhandelen van een betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verbeteren van de website
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

Beveiliging persoonsgegevens
Hudson Cybertec neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Deze sociale netwerken kunnen cookies (waaronder tracking cookies) plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de social medianetwerken om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. Hudson Cybertec is hier niet verantwoordelijk voor.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hudson Cybertec verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website kan verwijzingen (links) naar websites van derden bevatten. Hudson Cybertec is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door deze websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

Bij de aanmelding voor de “IEC 62443” training door middel van het invullen van het registratieformulier gaat u ermee akkoord dat deze informatie wordt gedeeld met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De NEN faciliteert deze training en neemt het examen af. Om te weten hoe de NEN met uw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij u naar het privacy- en cookiesbeleid van de NEN.

Wijzigen van de privacyverklaring
Hudson Cybertec kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Termijn
Hudson Cybertec bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Hudson Cybertec een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren d.m.v. een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: legal@hudsoncybertec.com.

Gegevensverwerker
De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: de besloten vennootschap Hudson Cybertec B.V. (KvK-nummer 56195354) gevestigd te Den Haag aan het adres Laan van ’s-Gravenmade 74, 2495 AJ  Den Haag.

In the spotlight

Monitoring your OT environment is essential. You know what is happening on your network and see to what extent you are compliant with various cyber security standards and laws and regulations.

IEC 62443 Standard

The IEC 62443 standard offers your organization tools to improve the digital security and safety of your IACS environment. Implementation of the standard improves the cybersecurity level of your organization's OT / ICS / SCADA environment.

The IEC 62443 is the international cybersecurity standards framework for operational technology (OT). The framework consists of a collection of standards, technical reports and related information for securing Industrial Automation and Control Systems (IACS).

read more

Hudson Cybertec’s IEC 62443 Competence Center has extensive experience with this standard. We play an active role in the development of the standard, actively promote it internationally and have developed a training program around the IEC 62443.

read more

It is becoming increasingly important for organizations to be able to demonstrate that the digital security of the OT environment is in accordance with standards frameworks. It is therefore possible to certify (parts of) your IACS environment according to IEC 62443.

read more

If you want to know more about this standard and need training on how to apply it within your own organization or at your clients, Hudson Cybertec has a number of very interesting training courses for you.

read more

The IEC 62443 standard provides organizations with tools to improve the digital security and safety of OT / ICS / SCADA environments.

read more

How digitally safe is your organization?

Curious about the possibilities? Please contact us!

Contact us

Newsletter

Sign up for our newsletter. We will keep you posted on the latest developments in our cybersecurity services.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.