Privacy
Hudson Cybertec gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hudson Cybertec houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Persoonsgegevens
Hudson Cybertec verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (voor aanhef correspondentie)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres (onderdeel van cookies)
 • De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt.
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuuradressen, wanneer u diensten van ons afneemt.
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Cookies

Cookies
Hudson Cybertec gebruikt de volgende cookies:

 • Technische cookies
 • Functionele cookies
 • Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of worden gebruikt voor het optimaliseren van onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hudsoncybertec.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens
Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Hudson Cybertec niet mogelijk onze dienstverlening voor u uit te voeren.

Hudson Cybertec verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening op cybersecurityvlak
 • De inschrijving voor een training
 • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
 • Evaluatie van trainingen en dienstverlening
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • Het afhandelen van een betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verbeteren van de website
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

Beveiliging persoonsgegevens
Hudson Cybertec neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Deze sociale netwerken kunnen cookies (waaronder tracking cookies) plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de social medianetwerken om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. Hudson Cybertec is hier niet verantwoordelijk voor.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hudson Cybertec verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website kan verwijzingen (links) naar websites van derden bevatten. Hudson Cybertec is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door deze websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

Bij de aanmelding voor de “IEC 62443” training door middel van het invullen van het registratieformulier gaat u ermee akkoord dat deze informatie wordt gedeeld.

Wijzigen van de privacyverklaring
Hudson Cybertec kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Termijn
Hudson Cybertec bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Hudson Cybertec een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren d.m.v. een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: legal@hudsoncybertec.com.

Gegevensverwerker
De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: de besloten vennootschap Hudson Cybertec B.V. (KvK-nummer 56195354) gevestigd te Den Haag aan het adres Laan van ’s-Gravenmade 74, 2495 AJ  Den Haag.

In de spotlight

Wet- en regelgeving zoals de aankomende Europese NIS2 directive (Network & Information Security) verplicht u aantoonbaar in controle te zijn over uw OT omgeving.

IEC 62443 norm

De IEC 62443 norm biedt uw organisatie handvatten voor het verbeteren van de digitale beveiliging en veiligheid van uw IACS-omgeving. Implementatie van de norm verbetert het cybersecurityniveau van de OT-/ICS-/SCADA-omgeving van uw organisatie.

De IEC 62443 is het internationale cybersecurity normenkader voor de operationele technologie (OT). Het kader bestaat uit een verzameling van normen, technische rapporten en gerelateerde informatie voor het beveiligen van Industrial Automation and Control Systems (IACS).

lees meer

Het IEC 62443 Competence Center van Hudson Cybertec heeft een zeer ruime ervaring met deze norm. Wij spelen een actieve rol in de ontwikkeling van de norm, in samenwerking met de NEN, dragen deze internationaal actief uit en hebben een trainingsprogramma ontwikkeld rondom de IEC 62443.

lees meer

Het wordt voor organisaties steeds belangrijker om aan te kunnen tonen dat de digitale security van de OT-omgeving in overeenstemming is met normenkaders. Het is dan ook mogelijk om (delen) van uw IACS-omgeving te certificeren volgens de IEC 62443.

lees meer

Wanneer u meer wilt weten over deze norm en behoefte heeft aan training voor het toepassen ervan binnen uw eigen organisatie of bij uw opdrachtgevers, dan heeft Hudson Cybertec een aantal zeer interessante trainingen voor u.

lees meer

De IEC 62443 norm biedt organisaties handvatten voor het verbeteren van de digitale beveiliging en veiligheid van OT-/ICS-/SCADA-omgevingen.

lees meer

Hoe digitaal veilig is uw organisatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. We houden u dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze dienstverlening op gebied van cybersecurity.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.