OT Insight

OT Insight

OT Network & Compliance Monitoring
In uw OT (Operational Technology) netwerk vinden de primaire processen van uw bedrijfsvoering plaats. Uw organisatie is dan ook gebaat bij een stabiel en betrouwbaar OT netwerk. Alleen dan kunt u garanderen dat het (productie-)proces op veilige wijze doorloopt. OT Insight is volledig ontwikkeld vanuit OT perspectief en geeft u inzicht in uw netwerk en aangesloten assets. Zo vergroot u de digitale weerbaarheid van uw OT netwerk en daarmee de stabiliteit en betrouwbaarheid van uw OT netwerk op kosteneffectieve wijze. Zonder dat u hoeft te investeren in de hiervoor benodigde kennis.

Eén oplossing met veel mogelijkheden

OT Insight biedt u met één oplossing een scala aan mogelijkheden. Via overzichtelijke dashboards krijgt u duidelijk inzicht in uw OT assets, overzicht van geoorloofd en ongeoorloofd netwerkverkeer en de cybersecurity-status van uw OT netwerkstructuur. U ziet onmiddellijk afwijkingen die kunnen wijzen op een cyberaanval, configuratie- en/of programmeerfouten, ongeoorloofd wijzigen van setpoints, of ongeoorloofde toegang.

Flexibiliteit

Uw behoefte voor OT monitoring kan na verloop van tijd veranderen. Daarom biedt OT Insight u de flexibiliteit om mee te veranderen. Vindt u het lastig om een keuze te maken waar en hoe u begint met OT monitoring, of welke kant u op wilt? Samen met u creëren wij een complete oplossing, die volledig aansluit bij uw huidige en toekomstige behoefte voor OT monitoring.

Compliancy: Voldoe aan wet- en regelgeving

Steeds meer bedrijven en organisaties dienen te voldoen aan wet- en regelgeving of normenkaders omtrent cybersecurity. Voorbeelden hiervan zijn de Wbni, de BIO, of IEC 62443. OT Insight toont aan dat de cybersecurity voor uw Industriële Automatisering en Controle Systemen in overeenstemming is met deze wet- en regelgeving en normenkaders.

Zo werkt OT Insight

Afhankelijk van uw netwerkinfrastructuur voor de OT plaatst Hudson Cybertec netwerksensoren (hardware en/of virtueel) op strategische plaatsen in het OT netwerk. Na configuratie wordt uw OT data gemonitord en geanalyseerd. Hieruit kunnen de juiste maatregelen genomen worden.

Wilt u met eigen ogen zien wat OT Insight voor uw organisatie kan betekenen? Neem nu contact met ons op voor een test met OT Insight en ontdek wat er werkelijk op uw OT netwerk afspeelt.

Hudson Cybertec

info@hudsoncybertec.com
070 2500717

Volg ons op LinkedIn
Contact